Ta strona używa plików Cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Zamknij

USŁUGI KADROWO - PŁACOWE

 

Outsourcing kadrowo-płacowy jest naszym flagowym produktem z uwagi na duże, blisko 30-letnie doświadczenie naszych pracowników oraz możliwości współpracy z naszymi Klientami, które wykraczają poza standard tego typu usługi. W pierwszym etapie proponujemy przeprowadzenie audytu dokumentacji. Następnie pokazujemy w jaki sposób poprawić nieprawidłowości, a na życzenie Klienta przeprowadzamy szkolenia pracowników z Działu Kadr i Płac. Profesjonalne podejście i duża wiedza sprawia, że nasi Klienci często decydują się na zlecenie nam poprowadzenia kadr i płac.

 

 

 

Usługi w zakresie kadr

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami Prawa Pracy,
 • prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych i całości spraw z nimi związane,
 • prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników,
 • prowadzenie i aktualizowanie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy,
 • obsługa pracowników w ramach umów cywilnoprawnych,
 • przygotowanie i wydawanie zaświadczeń dla pracowników,
 • prowadzenie Banku Danych o kandydatach do pracy,
 • sporządzanie wniosków emerytalno–rentowych, RP 7,
 • wsparcie przy prowadzeniu rekrutacji i selekcji pracowników - usługa HR.

Usługi w zakresie płac

 • sporządzanie list płac na podstawie umów o pracę,
 • sporządzanie list płac na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • naliczanie i rozliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • naliczane i realizacja świadczeń z ZFŚS,
 • realizowanie potrąceń z wynagrodzeń,
 • księgowanie i rozliczanie wynagrodzeń,
 • przygotowanie i realizacja przelewów i archiwizacja dokumentacji,
 • sporządzanie druków ZUS RUMA dla pracowników,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie rocznych informacji PIT-4R,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach.

Analiza wynagrodzeń, sprawozdania, operacje roczne

 • planowanie i wykonanie budżetu wynagrodzeń i kosztów pracy,
 • przygotowanie sprawozdań – GUS,
 • przygotowanie informacji ZUS IWA,
 • przygotowanie i rozliczanie deklaracji PFRON,
 • monitorowanie wybranych wskaźników HR (np. nieobecności, absencje, nadgodziny),
 • analiza (wycena) stanowisk i przegląd spójności stawek płac zasadniczych,
 • statystyki zatrudnienia(ilość pracowników, ilość umów na czas określony – terminy rozwiązania, ilość pracowników administracyjnych i produkcyjnych),
 • sporządzanie analiz ad-hoc w zależności od potrzeb Klienta,
 • inne czynności (do uzgodnienia),

Audyty personalne

Celem audytu jest wykazanie zgodności z Prawem Pracy rozwiązań stosowanych w firmie w zakresie:

 • wewnętrznej dokumentacji z zakresu Prawa Pracy np. Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania,
 • prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika,
 • proces naliczania wynagrodzeń, zachowania poufności danych,
 • poprawność naliczania wynagrodzeń m. in. w zakresie: zgodności z polityką płacową firmy (przegląd spójności stawek płac zasadniczych), wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ekwiwalentu za urlop urlopowy, świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • wzorów dokumentacji stosowanej w administracji personalnej – np. umowy, aneksy, oświadczenia.


Audyty prowadzone są z wykorzystaniem szablonów stosowanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wgląd do dokumentacji następuje po udzieleniu czasowego upoważnienia i jest realizowany z zachowaniem pełnej poufności i ochronie danych osobowych.

Szkolenia

Na życzenie Klienta przeprowadzamy szkolenia pracowników działów personalnych, mające na celu zdobycie lub pogłębienie dotychczasowej wiedzy. Zakres szkoleń jest uzależniony od wytycznych i wskazań Klienta.
Poniżej przykładowe tematy szkoleń:

 • planowanie i rozliczanie czasu pracy,
 • naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń,
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy,
 • urlopy wypoczynkowe.

Dodatkowe możliwości

 • reprezentowanie Klienta wobec organów kontrolnych,
 • wdrożenie informatycznych rozwiązań dla HR – wsparcie przy budowie koncepcji, testy,
 • współpraca z Urzędami Pracy – uzyskiwanie dofinasowań z Funduszu Pracy,
 • uzyskiwanie pozwoleń na pracę dla obcokrajowców (spoza Unii Europejskiej).

11 powodów, dla których warto nam powierzyć kadry i płace

1. Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników.
2. Wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych.
3. Kompleksowa obsługa i wysoka jakość merytoryczna.
4. Sporządzanie raportów wg wskazań Klienta.
5. Jasne i przejrzyste zasady współpracy w oparciu o umowę o poufności.
6. Dostosowanie do indywidualnych potrzeb Klienta.
7. Odpowiedzialność i bezpieczeństwo czego gwarantem jest polisa ubezpieczeniowa OC.
8. Niższe koszty w porównaniu z zatrudnieniem kadrowca na etacie.
9. Więcej czasu na prowadzenie własnej firmy.
10. Możliwość skorzystania z innych usług wspierających bieżącą działalność firmy.
11. Prowadzenie usługi z wykorzystaniem systemu kadrowo płacowy Klienta lub z wykorzystaniem naszego systemu kadrowo-płacowego.

 

 

Usługi, które mogą Cię zainteresować.

Ksiegowość Obsługa prawna

Wybierz pakiet i oszczędź do 50%

Administracja